Hệ thống quản trị
UEH SmartLock

Hệ thống điều hành tập trung khóa cửa thông minh tại các cơ sở UEH. Hỗ trợ lock@ueh.edu.vn / 028.73061976
book cover
Smart
Lock

Hướng dẫn

Sử dụng đơn giản trên App với các bước sau:

Bước 1: Tải App

Tải App có tên "TTLock" trên kho ứng dụng PlayStore (với Android) hoặc AppStore (với iOS)

Bước 2: Đăng nhập vào App

Đăng nhập vào App với tên đăng nhập uehlock_tendangnhapemail và mật khẩu được khởi tạo tại trang này.

Bước 3: Sử dụng

Bạn sẽ thấy danh sách các phòng mà tài khoản bạn có quyền, sử dụng theo hướng dẫn trên App (yêu cầu bật Bluetooth)

Nếu bạn không có quyền

"Tạo tài khoản" và dùng chức năng "Đăng ký quyền vào phòng" ở trên. Bạn cần đợi người có thẩm quyền duyệt.

Duyệt phòng

Người có thẩm quyền sẽ nhận được yêu cầu của bạn qua email và có thể duyệt trực tiếp trên email.

Thông báo đã duyệt

Bạn sẽ được thông báo trên App khi được duyệt và sử dụng bình thường như 3 bước bên trên.

Tính năng

image
  • Điều hành người dùng tập trung.
  • Phân quyền động theo thời gian.
  • Trao quyền chủ động cho đơn vị.
  • Kiểm soát và báo cáo động.
  • Mở khóa/ khóa cửa từ xa.
  • Tích hợp hệ thống UEH.
  • Mở khóa đa phương thức.
  • Nền tảng mở để phát triển.